Traži

Mane

Ako tražiš najbolje, naći ćeš MANE!

Traži

Mane

Ako tražiš najbolje, naći ćeš MANE!

Industrija mesa

MANE

Finalni proizvodi kompanije DM-Agro d.o.o. rezultat su 100 % vlastite sirovinske baze, tradicionalnih metoda proizvodnje i sušenja mesnih prerađevina, nadograđenih savremenim dostignućima u posmatranoj industriji, te realnih tržišnih potreba za domaćim proizvodima poznatog porijekla i provjerenog kvaliteta.

Naše vrijednosti

Porodica.

Kao temelj društva, ali i održivog kompanijskog poslovanja.

100% vlastito meso.

Svi naši proizvodi nastaju isključivo od mesa sa vlastite farme svinja.

Zaokružen sistem proizvodnje.

Sve ulazne sirovine su proizvedene na poljoprivrednim dobrima kompanije.

Poštovanje tradicije.

Sušenje mesa kao nekada, sa više dima od bukovog drveta, čija se aroma prožima kroz sve slojeve gotovih proizvoda.

Suhomesnati proizvodi MANE

Suhomesnati proizvodi MANE rezultat su savremenih receptura, obogaćenih sa tradicionalnim elementima, koji su svoju primjenu naročito pronašli kod procesa sušenja mesa i mesnih prerađevina. Osnovna sirovina – svinjsko meso dolazi sa vlastite farme, pri čemu je njen kvalitet uvijek isti, ujednačen i kao takav temelj vrhunskog kvaliteta finalnih proizvoda.

Trajni proizvodi

Trajni suhomesnati proizvodi nastaju od najkvalitetnijih komada mesa, uz dodatak odabranih sastojaka, koji u zavisnosti od vrste proizvoda prolaze procese kao što su soljenje, salamurenje, sušenje i zrenje.

Polutrajni proizvodi

Polutrajni mesni proizvodi su oni koji se proizvode od najkvalitetnijeg mesa, pri čemu se isto toplotno obrađuje različitim metodama, najčešće putem pasterizacije i sterilizacije, kao i postupkom dimljenja.

Domaćinska kuća

Domaćinska kuća je jedinstven ugostiteljski objekat u Banjoj Luci, koji pored hrane i pića svim svojim gostima obezbjeđuje i ponudu suhomesnatih proizvoda „MANE“, svježeg mesa, domaćih sireva, kao i uslugu prenoćišta.

Konceptualno, „Kuća“ se sastoji od restoranskog dijela, čiju ponudu čine jela sa roštilja, uz dodatak bogatih priloga, zatim od „hladne sobe“ u kojoj se može pronaći bogata ponuda svježeg mesa, suhomesnatih proizvoda „MANE“ i domaćih sireva, te kapaciteta za smještaj i prenoćište gostiju.

Naša misija i vizija

Naša misija je da obezbijedimo mesne prerađevine vrhunskog kvaliteta, koje će dovesti do nezaboravnih gurmanskih uspomena.

Želimo biti sinonim za domaćinski pristup u poslovanju, standard i mjerilo kvaliteta u mesnoj industriji. MANE – Prvi odabir kod kupovine suhomesnatih proizvoda.

IMG_7487

Naša misija i vizija

Naša misija je da obezbijedimo mesne prerađevine vrhunskog kvaliteta, koje će dovesti do nezaboravnih gurmanskih uspomena.

Želimo biti sinonim za domaćinski pristup u poslovanju, standard i mjerilo kvaliteta u mesnoj industriji. MANE – Prvi odabir kod kupovine suhomesnatih proizvoda.

IMG_7481

Domaćinski recepti

Nahranite svoju porodicu sa jelima kojima ćete se uvijek rado vraćati.