Tehnologija i politika kvaliteta

Industrija mesa MANE rezultat je savremenih receptura, obogaćenih sa tradicionalnim elementima, koji su svoju primjenu naročito pronašli kod procesa sušenja mesa i mesnih prerađevina.

Najkvalitetnije svinjsko meso

Osnovna sirovina – svinjsko meso dolazi sa vlastite farme, pri čemu je njen kvalitet uvijek isti, ujednačen i kao takav temelj vrhunskog kvaliteta finalnih proizvoda. Meso se ne skladišti u hladnjače, već se sa farme povlači onoliko sirovine koliko je potrebno za kontinuirano snabdijevanje tržišta.

Cjelokupan proces prerade mesa u mesne prerađevine je pod nadzorom stručnog lica – tehnologa, koji zajedno sa članovima svog tima organizuje i nadgleda sve tehnološke procese u proizvodnji.

Sušenje mesa na bukovini

U procesu sušenja koristi se namjenska sječka (piljevina) od bukovog drveta iz Njemačke, bez kore, koja mesu i drugim proizvodima daje posebnu aromu. Pri tome, ista se prožima kroz sve slojeve mesa, dok finalni proizvodi zadržavaju svoju boju, koja u mnogome podsjeća na meso i prerađevine iz kućne radinosti.

Svi prerađivački procesi su usklađeni sa procedurama iz HACCP standarda kvaliteta, dok nadzor vrši Institut „Vaso Butozan“ iz Banja Luke.

IMG_6834-scaled (2)

DanBred®

Tovni materijal od kojeg se dobija sirovinska baza za industriju mesa „MANE“ uzgaja se na jednoj od najsavremenijih farmi u Bosni i Hercegovini, na kojoj postoje svi uslovi za ispoljavanje punog genetskog potencijala DanBred® hibrida svinja i koja je projektovana prema originalnim danskim standardima. Pomenuti hibrid svinja odlikuje se veoma dobrom otpornosti životinja na bolesti, izuzetnim odnosom mesa i masnoća, kao i visokom plodnošću. 

Proizvodnju na farmi organizuju osposobljeni stručnjaci, koji zajedno sa savremenim smještajnim kapacitetima i pristupom dobrog domaćina svim životinjama na farmi obezbjeđuju odlične uslove za reprodukciju i odgoj. Kapacitet farme je do 3000 tovljenika godišnje.

IMG_6770