Category Najave, Novosti

Šta je Map?

Od skora se na našem tržištu može pronaći meso pakovano u namjenskim posudama, koje su zatvorene sa providnom folijom, deklarisane i uredno složene u rashladnim vitrinama. Radi se o tzv. „MAP“ pakovanju mesa ili pakovanju u modifikovanoj atmosferi.

Za razliku od tradicionalnih metoda izlaganja i prodaje mesa, kod kojih su uslovi za razvoj bakterioloških procesa na visokom nivou, u slučaju „MAP“ pakovanja mogućnost kvarenja mesa je značajno redukovana. Praktično, meso u posudi boravi u uslovima bez kiseonika, koji je uz povišenu temperaturu jedan od najznačajnijih faktora za razvoj većine bakterija. Istovremeno, umjesto kiseonika, u posudu se dodaje ugljen dioksid, kao nezaobilazan zaštitni plin, koji efikasno redukuje razvoj najvažnijih patogena.

„MANE“ svježe meso i mesne prerađevine u „MAP-u“

Kada je u pitanju metodologija obrade i pakovanja mesa u Mesnoj industriji „MANE“ ista se zasniva na tri veoma jednostavna, ali važna principa: vlastito meso, kratak put od farme do prerade i minimalna manipulacija u kontrolisanim uslovima. O našoj farmi, kao jednoj od najsavremenijih u Bosni i Hercegovini smo već dovoljno govorili. Ona je polazište kvaliteta naših proizvoda u svakom pogledu. Princip „kratkih puteva“ odnosi se na praksu povlačenja potrebnih količina mesa sa farme (sukcesivno izlučivanje životinja) i dopremanje svinjskih polutki u sektor prerade odmah poslije primarne obrade. Pri tome, nema dubokog zamrzavanja. Sirovina odmah ide u doradu i preradu. Na kraju, izuzetno je važno da svježe meso koje se pakuje u „MAP“ prođe što manje „ruku“, odnosno da se maksimalno redukuju radne operacije i skrati vrijeme od formiranih komada i vrsta mesa do njihovog pakovanja i plasmana na tržište.

Prednosti posmatranog sistema pakovanja mesa su brojne:
– Očuvanje svježine mesa (nema isušivanja i potamnjivanja);
– Duža održivost proizvoda;
– Bolja higijena čuvanja (smanjena manipulacija mesa);
– Lakša manipulacija kod kupovine i dr.

„Hladna soba“ u Domaćinskoj kući

Pomenute, ali i brojne druge prednosti „MAP“ pakovanja mesa zaslužne su za sve veću popularizaciju ovog sistema očuvanja kvaliteta. Ukoliko do sada niste bili u prilici da pripremate „MANE“ meso, bogat asortiman istog pronađite u našem ugostiteljskom objektu „Domaćinska kuća“. Neka vaš prvomajski uranak sa našim mesom i suhomesnatim proizvodima bude za pamćenje.

Ako tražiš najbolje, naći ćeš MANE.

#tražiMANE

Ostale novosti

Šta je Map?

Od skora se na našem tržištu može pronaći meso pakovano u namjenskim posudama, koje su zatvorene sa providnom folijom, deklarisane i uredno složene u rashladnim vitrinama. Radi se o tzv. „MAP“ pakovanju mesa ili pakovanju u modifikovanoj atmosferi.

Za razliku od tradicionalnih metoda izlaganja i prodaje mesa, kod kojih su uslovi za razvoj bakterioloških procesa na visokom nivou, u slučaju „MAP“ pakovanja mogućnost kvarenja mesa je značajno redukovana. Praktično, meso u posudi boravi u uslovima bez kiseonika, koji je uz povišenu temperaturu jedan od najznačajnijih faktora za razvoj većine bakterija. Istovremeno, umjesto kiseonika, u posudu se dodaje ugljen dioksid, kao nezaobilazan zaštitni plin, koji efikasno redukuje razvoj najvažnijih patogena.

„MANE“ svježe meso i mesne prerađevine u „MAP-u“

Kada je u pitanju metodologija obrade i pakovanja mesa u Mesnoj industriji „MANE“ ista se zasniva na tri veoma jednostavna, ali važna principa: vlastito meso, kratak put od farme do prerade i minimalna manipulacija u kontrolisanim uslovima. O našoj farmi, kao jednoj od najsavremenijih u Bosni i Hercegovini smo već dovoljno govorili. Ona je polazište kvaliteta naših proizvoda u svakom pogledu. Princip „kratkih puteva“ odnosi se na praksu povlačenja potrebnih količina mesa sa farme (sukcesivno izlučivanje životinja) i dopremanje svinjskih polutki u sektor prerade odmah poslije primarne obrade. Pri tome, nema dubokog zamrzavanja. Sirovina odmah ide u doradu i preradu. Na kraju, izuzetno je važno da svježe meso koje se pakuje u „MAP“ prođe što manje „ruku“, odnosno da se maksimalno redukuju radne operacije i skrati vrijeme od formiranih komada i vrsta mesa do njihovog pakovanja i plasmana na tržište.

Prednosti posmatranog sistema pakovanja mesa su brojne:
– Očuvanje svježine mesa (nema isušivanja i potamnjivanja);
– Duža održivost proizvoda;
– Bolja higijena čuvanja (smanjena manipulacija mesa);
– Lakša manipulacija kod kupovine i dr.

„Hladna soba“ u Domaćinskoj kući

Pomenute, ali i brojne druge prednosti „MAP“ pakovanja mesa zaslužne su za sve veću popularizaciju ovog sistema očuvanja kvaliteta. Ukoliko do sada niste bili u prilici da pripremate „MANE“ meso, bogat asortiman istog pronađite u našem ugostiteljskom objektu „Domaćinska kuća“. Neka vaš prvomajski uranak sa našim mesom i suhomesnatim proizvodima bude za pamćenje.

Ako tražiš najbolje, naći ćeš MANE.

#tražiMANE

Ostale novosti

up